Меню Закрити

APS-Підприємство

12 600.00 грн.44 850.00 грн.

Автоматизована система комплексної підготовки безпаперового виробництва

14 580.00 грн.
21 600.00 грн.
15 300.00 грн.
29 850.00 грн.
Читати далі
44 850.00 грн.
Читати далі
12 600.00 грн.

APS-Підприємство – програмне забезпечення для комплексної підготовки виробництва, планування, управління та контролю з функцією безпаперового виробництва.

Основний принцип платформи – побудова єдиної інформаційної моделі виробництва. Система дозволяє організувати паралельну роботу виробничих, планово-економічних, конструкторських та технологічних підрозділів підприємства у єдиному інформаційному просторі.

APS-Підприємство є мережевим програмним продуктом та використовує клієнт-серверну технологію доступу до баз даних промислового стандарту Oracle. Налаштування робочих місць та розподіл прав доступу користувачів конфігуруються з урахуванням комплексної системи безпеки.

APS-Підприємство – масштабована і налаштована платформа, яка може включати різні модулі і налаштовані конфігурації.

 • APS: Архів
 • APS: Документообіг
 • APS: Управління проектами
 • APS: Технічна підготовка
 • APS: Запуск КД у виробництво
 • APS: Управління виробництвом
 • APS: Інфосфера
 • APS: Інструментарій

Налаштовані конфігурації «Дослідне виробництво», «Одиничне та дрібносерійне виробництво» та «Серійне виробництво» призначені для вирішення прикладних завдань виробничого підприємства та є відкритими для налаштування, конфігурування та додавання необхідного функціоналу.

APS-Підприємство – масштабована і налаштована платформа

Проектування складу виробу в APS Підприємство

Використання платформи APS-Підприємство дозволить ефективно управляти інформаційними потоками на рівні підприємства.

Зібрати в єдиній базі даних всю інформацію про продукт:

 • Склад виробу (з графічною та текстовою інформацією).
 • Матеріали, що комплектуються, покупні вироби.
 • Техпроцес виготовлення та складання.
 • Обладнання, що застосовується, інструмент, оснащення, пристосування.

Автоматизувати технічну підготовку виробництва (ТПВ):

 • Ведення складу виробу.
 • Проектування технологічних процесів.
 • Проектування розціхування.
 • Матеріальне і трудове нормування.
 • Підготовку та розрахунок оперативного виробничого плану.
 • Розрахунок необхідних ресурсів для виробництва.

Проектування технологічних процесів в APS-Підприємстві

Моніторинг виробництва в APS-Підприємство .

Описати та побудувати процесну модель підприємства:

– Проектування та погодження конструкторської та технологічної документації.

– Комплектація виробництва необхідними ресурсами.

– Планування випуску продукції виробництвом.

– Диспетчеризація  виробничих процесів для підприємства.

– Розрахунок комплектації та облік руху ТМЦ у виробництві.

– Забезпечення безперервного процесу виробництва.

Можливості

APS-Підприємство. Основні можливості

Підприємства з дискретним циклом виробництва мають у своєму складі велику кількість різних функціональних підрозділів, таких як конструкторські, технологічні, виробничі, логістичні, фінансові та ін. Кожен підрозділ сконцентрований на вирішенні локальних завдань та застосовує заточені під конкретну проблематику системи автоматизації, при цьому завдання управління підприємством як бізнес-структурою стоїть окремо.

Платформа APS-Підприємство може створювати та інтегрує вже існуючі різнорідні інформаційні ресурси підприємства (або групи підприємств) у єдину модель «безпаперового електронного» виробництва, що є WEB-середовищем – актуальною базою знань.

 

APS: Архів

Модуль електронного архіву забезпечує

 • Зберігання електронних документів
 • Розмежування прав доступу
 • Повний функціонал роботи з папками архіву та документами
 • Пошук електронних документів
 • Управління спільним доступом до електронних документів
 • Зберігання файлів, приєднаних до об’єктів «APS-Підприємство»

Модуль APS:Архів дозволяє створювати територіально розподілений архів документів з прив’язкою типу документа до конкретного сховища. Інтеграція із зовнішніми програмами дозволяє відкрити документ електронного архіву «APS-Підприємства» безпосередньо із сторонньої програми.

Електронний архів в APS-Підприємство

 

APS: Документообіг

APS: Документообіг

Цей модуль призначений для спільної роботи, управління проектними даними та ведення технічного документообігу.

Включає модуль APS: Архів.

Цілісною одиницею інформації у модулі є Електронний Документ (ЕД), для якого забезпечуються:

 • Можливість мати у складі ЕД файли будь-яких форматів.
 • Засоби відображення та модифікації ЕД.
 • Зберігання версій ЕД.
 • Засоби пошуку.
 • Розміщення ЕД у структурованому файловому сховищі.
 • Довільне відправлення ЕД групам документообігу.
 • Рух ЕД за маршрутом.
 • Контроль історії руху та місцезнаходження ЕД.
 • Зв’язок з іншими електронними документами.
 • Взаємозв’язок з об’єктами APS-Підприємство.

Усі завантажені в APS-Підприємство документи зберігаються у базі даних Oracle. Файловий склад документів зберігається відповідно до налаштувань системи, або в СУБД, або захищеному файловому сховищі, або використовується змішаний тип зберігання файлів. Це дозволяє робити щоденне резервне копіювання всього обсягу документів, а також відновлювати втрачені дані за певний часовий інтервал. Адміністратори можуть конфігурувати Oracle таким чином, щоб він відповідав корпоративній політиці зберігання документів, автоматично зберігаючи або позбавляючись документів.

 

APS: Документообіг

Політика безпеки в APS-Підприємстві включає:

 • Безпека рівня папок та документів: додаючи захист доступу на рівні папки та/або документа можна точно визначити користувачів, яким дозволено доступ до певних папок та документів та рівень цього доступу.
 • Керування доступом на основі Груп і Ролей: управління доступом може бути застосовано до всіх об’єктів контенту та рівнів безпеки, додаткові атрибути дозволу доступу також доступні для подальших налаштувань користувача. Так, наприклад, керівник проекту може тепер створити групу користувачів, залучених до специфічних робіт проекту, і призначити доступ до цільових папок і документів для цієї групи.

 

Маршрутизація та узгодження документів  в APS: Документообіг виконується згідно з прийнятим на підприємстві регламентом. Система автоматично відстежує та сповіщає виконавців про поточні зміни у проекті, а керівнику дає можливість розподіляти завдання підрозділам та контролювати їх виконання.

При реалізації процесного управління проектами модуль APS: Документообіг дозволяє:

 • Створити структуру проекту як процесу.
 • Створити структуру учасників проекту.
 • Відстежувати та керувати ходом виконання проекту.
 • Отримати на виході завершений проект у вигляді електронного документа, друковану копію якого можна отримати після завершення життєвого циклу процесу.

Функціональні можливості для процесного управління включають:

 • Планування робіт.
 • Формування етапів робіт відповідно до бізнес-логіки.
 • Управління ресурсами – призначення відповідальних та виконавців.
 • Контроль % виконання робіт.
 • Контроль за термінами виконання.
 • Відстеження та оповіщення про призначені та прострочені роботи.
 • Систематизацію руху електронних документів.
 • Структурування взаємозв’язків електронних документів.

Розмежування доступу до етапів робіт відповідно до груп користувачів

 

 

APS: Документообіг

 

APS: Документообіг

 

APS:Технічна підготовка виробництва

APS:Технічна підготовка виробництва

 

APS:Технічна підготовка виробництва (ТПВ)

Модуль технічної підготовки виробництва є базовою ланкою платформи APS платформи, на якій будується взаємодія між модулями системи.

У модулі APS-ТПП здійснюється ведення складу виробу, який вноситься (експортується) в систему. При розробці технологічного процесу виготовлення виробу технолог має прямий доступом до необхідної конструкторської інформації, може переглянути креслення, що у електронному архіві, за необхідності – створити операційний ескіз з урахуванням креслення. Після завершення розробки технологічного процесу та проведення нормування матеріалів та трудомісткості робіт з техпроцесу засобами модуля APS ТПП в автоматичному режимі відбувається розузловування виробу.

Зведенні дані містять інформацію:

 • про склад виробу,
 • технологіях виготовлення,
 • норми витрати матеріальних та трудових ресурсів,
 • маршрут руху заготовок у процесі виробництва та інші необхідні дані.

Матеріальне та трудове нормування здійснюється за допомогою закладених у систему алгоритмів розрахунку з використанням інтелектуальних таблиць нормування. Наприклад, при розрахунку трудових витрат на свердління отвору, в техпроцесі вже є інформація про діаметр і глибину отвору. За заданим користувачем алгоритмом відповідне значення буде автоматично вибрано з таблиці. Якщо вихідних параметрів для вибору та розрахунку не вистачає, система запропонує інтерактивно вибрати потрібне значення з таблиці та продовжить розрахунок за алгоритмом.

Майстер-процеси в APS-ТПП значно полегшують проектування техпроцесів, проводячи технолога через весь цикл проектування у вигляді послідовних логічних діалогових меню. У майстер-процес внесено стандартні правила контролю. Наприклад, у процесі технологічного проектування до токарного обладнання можна додати лише відповідну групу інструментів. Глибоко продумані та інтерфейсні рішення. На екрані згруповані лише інструменти, які необхідні роботи у конкретному режимі проектування.

 

 

APS: Запуск КД у виробництво

Конфігурація Запуск конструкторської документації у виробництво використовує конструкторську інформацію, сформовану на попередньому етапі, або експортовану з інших систем.

В єдиному інтерфейсному режимі зібрані конструкторські дані і вкладки опрацювання технологічних параметрів.

Такий режим конструкторсько-технологічної специфікації має переваги миттєвого доступу, а при необхідності  і перехіду до всіх конструкторських даних (склад проекту, моделі, документи), а також надає можливості як повноцінної розробки технології, так і попередньої спрощеної.

APS: Запуск КД у виробництво забезпечує швидку підготовку технологічних даних відповідно до документа запуску* у виробництво чи детале-складальної одиниці, отримання зведених даних для планово-економічних та служб матеріального постачання.

*Документ запуску – це документ, сформований із конструкторських специфікацій чи частин специфікацій для виробництва.   Це може бути як частина виробу, яку потрібно запустити у виробництво, чи окремі детале-складальні одиниці

 

Інтерфейс опрацювання КТC

Підсумкові матеріальні та трудові витрати

 

APS: Управління виробництвом

Планування часу виконання виробничого замовлення

призначених планових робіт на вільне обладнання

APS: Управління виробництвом

APS: Управління виробництвом використовує інформацію, накопичену на попередніх етапах, дозволяючи вести портфель замовлень, планувати та повністю управляти та контролювати виробничі процеси, а також вести виробничий облік.

APS: Управління виробництвом дозволяє:

 • Планувати та керувати проектами розробки та підготовки виробничої документації (КД, ТД, ПД, ППД) з можливістю формування та контролю виконання завдань у системі. Планування призначених робіт та завдань користувачем, якому вони призначені.
 • Вести виробничі специфікації (склад замовлення як основний номенклатурний ресурс типового замовлення) з урахуванням змін у комплектації, кооперації, змін технології виготовлення, складу тощо, складання виробничої програми в процесі виробництва.
 • Розрахунки планових потреб у ресурсах (матеріалах, трудомісткості, обладнання та ін.) з виробничих специфікацій замовлень у різних розрізах з формуванням друкованих форм, що настроюються.
 • Розрахунок технологічного циклу виробництва (з урахуванням та без урахування робіт зі створення та виробництва технічної документації) замовлення з візуалізацією у вигляді діаграм та графіків.
 • Автоматичне формування номенклатурних планів цехів та ділянок, мережевих графіків, можливість формування системи змінно-добових планових завдань та нарядів виробничих робітників.

 

 • Автоматичне формування номенклатурних планів цехів та ділянок, мережевих графіків, можливість формування системи змінно-добових планових завдань та нарядів виробничих робітників.
 • Можливість перепризначення робіт між цехами/дільницями з автоматичним перерахуванням потреб у матеріалах та трудомісткості.
 • Автоматизоване формування різної документації для виробництва: маршрутні листи (супровідні карти), комплектувальні картки, заявки на матеріали та комплектуючі.
 • Вести облік виконання виробничої програми з точністю до технологічних операцій.
 • Контроль виконання замовлення: у розрізі номенклатури замовлення, планової та фактичної трудомісткості, забезпеченості матеріалами, комплектуючими, заготовками у розрізі підрозділів, що беруть участь (цехів/ділянок).
 • Аналіз продуктивності – надання докладних звітів про справжні результати виробничих операцій.
 • Надання зведеної оперативної інформації про реальний стан виконання плану провадження для прийняття управлінських рішень.
 • Вести та аналізувати інформацію про виникнення браку.
 • Накопичення статистики, що відображає фактичне виготовлення (виконані операції, шлюб, виконавці тощо) для подальшого аналізу.
 • Облік надходження, руху, витрати матеріалів, комплектуючих та інших ресурсів у виробництві, як у розрізі замовлень, так і в розрізі місць знаходження та використання.
 • Вбудована складська система, що дозволяє організувати повнофункціональний партійний облік матеріальних ресурсів.
 • Контроль забезпеченості виробництва матеріалами, комплектуючими та покупними виробами.
 • Автоматизоване формування заявок на придбання матеріалів, що комплектують та купуються на підставі планової потреби та наявності залишків на складах підприємства та виробничих дільницях.

 

APS: Інфосфера

WEB – додаток, який забезпечує інтеграцію різнорідних ресурсів підприємства в єдину модель «безпаперового електронного» виробництва»

З питань інтеграції вашого програмного забезпечення за допомогою сучасних WEB-технологій звертайтеся до фахівців Аркада за телефонами:

380 44 502-33-35

380 93 540-05-25    Lifecell

380 95 026-70-90   Vodafone

інтеграція різнорідних ресурсів підприємства в єдину модель «безпаперового електронного» виробництва

Системні вимоги

Вимоги до клієнтських робочих місць

Операційна система                    Windows 7/8/10+

Оперативна пам’ять                    від 4Гб

Мережева карта                          від 100 Мбит/с

Кліент СУБД                                 Oracle 10 XE/ Oracle 11g

 
 

Вимоги до сервера

Операційна система                   Windows Server 2008 і вище

Оперативна пам’ять                    від 32Гб

Мережева карта                          від 100 Мбит/с

СУБД                                            Oracle 10 XE/ Oracle 11g

Купити програмне забезпечення та 3D маніпулятори в Україні за найкращою ціною в АРКАДА

APS: Архів (купити мережеву ліцензію)14 580.00 грн.
APS: Документообіг (купити мережеву ліцензію)21 600.00 грн.
APS: Управління проектами (купити мережеву ліцензію)15 300.00 грн.
APS: Технічна підготовка (купити мережеву ліцензію)29 850.00 грн.
APS: Запуск КД у виробництво (купити мережеву ліцензію) - дзвоніть
APS: Управління виробництвом (купити мережеву ліцензію)44 850.00 грн.
APS: Інфосфера (купити мережеву ліцензію) - дзвоніть
APS: Інструментарій (купити мережеву ліцензію)12 600.00 грн.