Меню Закрити

SOLIDWORKS Simulation

Програма для симуляції фізичних процесів та інженерного аналізу методом скінчених елементів

Читати далі

Переваги SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation – це рішення для інженерних розрахунків та аналізу, повністю інтегроване в середовище SOLIDWORKS, яке дозволяє виконувати міцнісні статичні та динамічні розрахунки на основі методу скінчених елементів (МСЕ), прогнозувати поведінку виробів у реальних умовах шляхом віртуального тестування моделей. З SOLIDWROKS Simulation можуть працювати не лише фахівці з розрахунків, а й конструктори.

Переваги SOLIDWORKS Simulation:

 • Швидкий розрахунок кількох альтернативних варіантів конструкції;
 • Скорочення циклу розробки завдяки оптимізації конструкторських рішень;
 • Скорочення витрат матеріалу за рахунок виявлення та виключення зайвого запасу міцності;
 • Визначення запасу міцності, втомних напружень та інших параметрів на ранніх етапах розробки виробу;
 • Зниження витрат на випробування фізичних зразків завдяки віртуальним випробуванням цифрових 3D-моделей.

SOLIDWORKS Simulation забезпечує:

 • Повну інтеграцію з SOLIDWORKS 3D CAD з підтримкою конфігурацій та матеріалів.
 • Прогнозування робочих характеристик виробів шляхом розрахунку напружень, деформацій, зміщень та запасу міцності.
 • Аналіз поведінки складних та нелінійних матеріалів (металів, гуми та пластмас), врахування великих відхилень та ковзаючого контакту у нелінійному аналізі.

Сетка конечных элементов в SOLIDWORKS Simulation

Теплові розрахунки в SOLIDWORKS Simulation

 • Оцінку втомного ресурсу компонентів, що піддаються змінним навантаженням.
 • Виявлення варіантів проектування з мінімальною кількістю матеріалу за допомогою досліджень топології.
 • Розрахунок розподілу температури та теплового потоку за допомогою термічного аналізу.
 • Розрахунок впливу вимушених коливань, впливів, ударних чи будь-яких змінних у часі навантажень за допомогою лінійного та нелінійного динамічного аналізу.
 • Визначення власних частот та форм коливань.
 • Визначення оптимальної чи найбільш надійної конструкції за допомогою параметричного (“що, якщо”) та оптимізаційного аналізу.
 • Спрощення симуляцій за рахунок використання болтів, штифтів, пружин, підшипників, а також торцевих та точкових зварних швів. Симуляція робочих характеристик виробів із композитних матеріалів.

Аналіз великих зборок в SOLIDWORKS Simulation

Нелінійний аналіз в SOLIDWORKS Simulation

 • Моделювання кінематики твердого тіла за допомогою тимчасового кінематичного аналізу. Прогнозування структурної нестабільності за допомогою аналізу сталості.
 • Обчислення лінеаризованого напруження апаратів високого тиску.
 • Експорт результатів SOLIDWORKS Simulation у формат eDrawings

SOLIDWORKS Simulation надає широкий спектр інструментів для моделювання напружень в механічних деталях. Пропонуємо цікаву статтю Jody Muelaner, Ph.D. CEng MIMechE про інтерпретацію розрахункового напруження, щоб визначити, чи вийде деталь з ладу.

SOLIDWORKS SIMULATION. Аналіз конструкції. Як дізнатися, чи вийде з ладу ваша деталь? 

Вибір «Mesh Details» (Деталі сітки)

Можливості

SOLIDWORKS Simulation, заснований на методі скінчених елементів, представлений у трьох конфігураціях:

SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard надає конструкторам інтуїтивне середовище віртуального тестування для лінійного статичного, динамічного та втомного аналізу. У статичних завданнях (функція Static Study) мається на увазі, що матеріали мають пружні і лінійні властивості, а всі навантаження і кріплення – статичні. На підставі вихідних умов розраховуються напруження в конструкції, деформації, зміщення та характеристики міцності. У SOLIDWORKS Simulation Standard реалізований комплексний інженерний підхід, що допомагає фахівцям переконатися у правильності функціонування виробу та дотриманні вимог щодо довговічності.

SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional включає потужні, зручні у використанні засоби комплексного фізичного аналізу. Щоб у розрахунках напружень враховувався ефект теплового розширення матеріалу, у вихідні дані для лінійного статичного аналізу додається розподіл температур, отриманий при статичних або перехідних теплових розрахунках. Якщо виріб під час експлуатації піддається вібрації, система дозволяє виконати частотний аналіз, який виявить власні частоти і допоможе вжити заходів для того, щоб виріб не входив в резонанс, який різко знижує його довговічність. SOLIDWORKS Simulation Professional допомагає інженерам розробляти сучасні інноваційні вироби, що мають необхідну міцність, надійність і довговічність.

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium дозволяє вирішувати три типи складних завдань: нелінійні статичні, нелінійні динамічні та лінійні динамічні. Лінійні динамічні завдання ґрунтуються на результатах частотного аналізу та полягають у визначенні напружень при вібраційних навантаженнях. Інженери отримують інформацію про дію динамічних (у тому числі ударних та сейсмічних) навантажень. Засоби нелінійного аналізу надають інженерам відомості про поведінку виробів з різних матеріалів: металу, гуми, пластмас тощо. При цьому враховуються великі деформації та сила тертя ковзання. SOLIDWORKS Simulation Premium дозволяє інженерам досліджувати реальну поведінку виробів, не вдаючись до будь-яких спрощень.

Конфігурації SOLIDWORKS Simulation

 

Функціональні можливості SOLIDWORKS Simulation Standart SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Комплексное проектирование
Повна інтеграція в SOLIDWORKS 3D CAD + + +
Повна асоціативність при зміні 3D-моделі + + +
Підтримка конфігурацій SOLIDWORKS + + +
Підтримка властивостей матеріалів SOLIDWORKS + + +
Аналіз методом скінчених елементів
Моделювання тіл, оболонок та балок + + +
Адаптивні елементи типів H та P + + +
Можливості керування сіткою + + +
Діагностика помилок створення сітки + + +
Інструментарій спрощення моделі для створення сітки + + +
Бібліотека матеріалів з можливістю налаштування + + +
Умови контакту та з’єднання
Пов’язані контакти + + +
Реалізація контактів у варіантах “вузол до вузла”, “вузол до поверхні”, “поверхня до поверхні” + + +
Посадка з натягом + + +
Посадка з натягом + + +
З’єднувачі: болт, пружина, штифт, еластична опора та підшипник + + +
Перевірка безпеки з’єднань + + +
Самодотик + + +
Представлення результатів (Post Processing)
Графічне представлення результатів: ізолінії, ізоповерхні, поверхні, перерізи + + +
Зондування епюр результатів + + +
Епюра Design Insight + + +
Порівняння результатів розрахунку + + +
Значення для вибраних об’єктів + + +
Анімація результатів + + +
Накладення результатів розрахунку на графіку SOLIDWORKS + + +
Активні точки напружень + + +
Властивості маси для розрахункових моделей + + +
Взаємодія
Звіт результатів моделювання з можливістю налаштування + + +
Експорт плоских та поверхневих діаграм у eDrawings + + +
Лінійний статичний аналіз зборок
Аналіз поведінки деталей або зборок при навантаженні + + +
Інструментарій для назначення нульових або ненульових переміщень + + +
Структурні навантаження + + +
Аналіз термічних напружень + + +
Імпорт потокових/теплових ефектів + + +
Розрахунок напруження, деформації, зміщення та FOS + + +
Розрахунок сил та моментів реакції + + +
Моделювання руху
Моделювання руху + + +
Автоматизація
Можливість написання макросів та наявність API для автоматизації проведення розрахунків + + +
Виявлення тенденції
Виявлення тенденцій у результатах різних ітерацій статичного дослідження + + +
Аналіз втоми
Аналіз довговічності при багаторазових навантаженнях + + +
Теорія накопичених ушкоджень + + +
Вихідні дані: довговічність, накопичене пошкодження, запас міцності + + +
Виявлення недостатньо обмежених тіл
Виявлення недостатньо обмежених тіл + + +
Оптимізація конструкції
Сценарії «що-якщо», засновані на параметричних змінних (розміри, масові властивості, дані моделювання) + +
Дослідження топології
Уточнення мінімальної маси + +
Розрахунок жорсткості + +
Збереження нових форм у форматі STL + +
Моделювання руху на основі подій
Моделювання руху на основі подій + +
Частотний аналіз
Розрахунок власних частот і форм коливань деталей та зборок + +
Імпорт потокових/теплових ефектів + +
Посилення навантаження + +
Аналіз втрати стійкості
Аналіз критичних факторів втрати стійкості + +
Імпорт потокових/теплових ефектів + +
Тепловий розрахунок
Тепловий розрахунок + +
Дослідження на ударні навантаження
Аналіз впливу удару деталі або збірки об поверхню + +
Вихідні дані: висота падіння, сила тяжіння, швидкість при ударі + +
Вихідні дані: напруга, зміщення, деформація + +
Розрахунок апаратів під тиском
Аналіз поведінки елементів або вузлів при навантаженні + +
Метод лінійної комбінації та метод квадратного кореня із суми квадратів (SRSS) + +
Дослідження підмоделі
Розрахунок підмоделі основної збірки + +
2D спрощення
2D спрощення + +
Нелінійний аналіз
Перехідні (залежні від часу) навантаження +
Деформація великих компонентів +
Нелінійні матеріали +
Динамічне моделювання
Модальний аналіз +
Гармонічний аналіз +
Аналіз випадкових коливань +
Розрахунок за спектральною щільністю +
Розрахунок композитних матеріалів
Розрахунок композитних матеріалів +

Системнi вимоги

Купити

Купити програму SOLIDWORKS Simulation та отримати додаткову інформацію про програмне забезпечення SOLIDWORKS в Україні, Ви можете за телефонами АРКАДА:

+380 44 502-33-35   |   +380 68 990-45-86   Kyivstar   |   +380 95 026-70-90   Vodafone

або написавши нам на e-mail: common@arcada.com.ua

АРКАДА, партнер Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp., пропонує покупцям програми SOLIDWORKS Simulation:

▸ Краща ціна SOLIDWORKS Simulation в Україні

▸ Електронна поставка ліцензій SOLIDWORKS Simulation

▸ Консультація з інсталяції

▸ Впровадження технологій цифрових двійників

Купити програмне забезпечення та 3D маніпулятори в Україні за найкращою ціною в АРКАДА

SOLIDWORKS (купить SOLIDWORKS в Украине у Аркада) - звоните

Вам також може сподобатися…

 • Autocad Mechanical

  Програма для машинобудівного проектування, входить до складу AutoCAD including specialized toolsets AD

 • Багатодисциплінарний препроцесор для моделювання та розрахунку методом кінцевих елементів

 • купить SOLIDWORKS

  Програма для 3D проектування промислових виробів, інженерного аналізу та випуску робочої документації